site titel  • wit vlak
  • vlag Nedederland kaart Gelderland
  • deel doopakte henderske smit
  • voor-drempt kerk
  • wolken
  • arnhem - gemeentehuis en sint-eusebius kerk
  • doetinchem waterstraatrene smit 1968

welkom op mijn website,

een site waarop ik een indruk probeer te geven van een van origine achterhoekse familie Smit, op een zo breed mogelijke manier.

Op deze website tracht ik ook een tijdsbeeld weer te geven aan de hand van (geboorte-)plaatsen en geboortejaren, waardoor er een meer compleet beeld van vroegere tijden ontstaat. De bedachte structuur om de verzamelde en aangevulde gegevens te tonen verschilt dan ook sterk ten opzichte van de meeste andere site's, maar laat het getoonde beter tot zijn recht komen.

De site is nog sterk in aanbouw en een klein gedeelte van de beschikbare gegevens is maar verwerkt.

De site zal ook zeker niet beperkt blijven tot hoofdzakelijk de familienaam Smit, maar zal, zo mogelijk, nog uitgebreid een aantal andere familie's gaan bevatten waaronder de familie's Bodt, Dorland, van Ewijk, Gimbergh, van Guldener, de Jong, Jansen, Jonkers en Stooter.

René Smit                   

Waarom deze site.

Een paar maanden na het overlijden van pijl mijn vader in April 2011, bij het doorkijken van familiedocumenten en foto's, bleek hij een pijl geboorte/overlijdenslijsten gemaakt te hebben. De meeste namen waren me wel bekent, maar er bleven nog wat vragen onbeantwoord zoals: welke namen en data ontbreken op de lijsten, wie gingen deze personen voor, hoe ver zou het daadwerkelijk mogelijk zijn om terug te kijken en hoe ga je met deze gegevens om ?

De fundamenten voor een blik in het verleden waren nu aanwezig, en naar de voorlopige resultaten kijkt U nu.

Het internet is voor mij, door middel van deze site, een prima manier om deze samengestelde en aangevulde gegevens te publiceren en te delen met eenieder die op welke manier dan ook zoekende is.

Hoe ver terugkijken zou mogelijk kunnen zijn ?

Volgens een verhaal dat in de familie verteld wordt, zou het vroegst bekende familielid een Engelsman genaamd Smith zijn, die in de 30 jarige oorlog (1618-1648) als huurling gevochten zou hebben.

Op dit moment denk ik een persoon gevonden te hebben die de vroegst bekende Smit zou kunnen zijn. Bij deze man wordt een militaire rang aangegeven en een geboorteplaats, die niet Engels is, maar zeker wel Brits. Hij is getrouwd geweest met een achterhoekse vrouw. Dit was voor haar naar alle waarschijnlijkheid haar tweede huwelijk. Haar echtgenoot uit het vermoedelijke eerste huwelijk droeg dezelfde achternaam als de man uit haar vermoedelijke tweede huwelijk. Doopboeken geven bij het nageslacht van beide mannen een identieke achternaam aan, wat op schrijffouten in de doopboeken kan wijzen, fouten in de transcriptie's kunnen zijn, de mannen waren misschien verwant of beide heren waren niet verwant maar hadden gewoonweg dezelfde achternaam.

Hoe verder terug men kijkt des te moeilijker het vaak wordt om de juiste verbanden vast te stellen en de bewijsgrond sluitend te krijgen. Op het moment dat dit wel het geval is, zullen deze gegevens hier uiteraard te vinden zijn !