site titeldocumentcollage


Privacy

    op www.smit-gelderland.nl

Op deze website staan, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, geen gegevens van in leven zijnde personen.

Ondanks een streven naar een bepaalde mate van volledigheid, zal informatie altijd in de juiste context geplaatst worden, zonder het belang te schaden van zowel overledene als ook nabestaanden.

Mocht U er toch prijs op stellen dat er gegevens over U 'bij leven en welzijn' gepubliceerd worden die relevant zijn voor deze website, neem dan contact met mij op, waarna wij in goed overleg en met Uw explicite toestemming tot een publicatie kunnen komen.

De website maakt geen gebruik van cookies en er worden geen bezoekersgegevens opgeslagen (met uitzondering van e-mails, die niet beschikbaar zijn voor derden).

Deze website heeft geen reclame uitingen of andere storende zaken.Copyright

    van www.smit-gelderland.nl

De getoonde gegevens en andere vormen van informatie op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor niet-commercieél en persoonlijk gebruik. Niets mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, databanken, Internet, CD/DVD of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur/samensteller van deze site.

Op alle op deze website getoonde vormen van informatie berust beeld- en auteursrecht. Het beeld- en auteursrecht ligt bij de auteur/samensteller van deze site en/of de familie Smit tenzij anders aangegeven.

Daar waar het beeldrecht betwistbaar is, zal in overleg middels pijl e-mail mogelijk duidelijkheid verkregen worden en zonodig een oplossing ten uitvoer worden gebracht.Disclaimer

    voor www.smit-gelderland.nl

Ondanks de grootst mogelijke aandacht en zorgvuldigheid die besteed is aan de samenstelling en aanvulling van gegevens en informatie op deze website, kan de samensteller/auteur van de website geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan door het gebruik van gegevens of informatie aangeboden op de website, onvolledigheid, nalatigheid of fouten op welke wijze dan ook.

De website bevat linken naar websites van derden. De samensteller/auteur van deze website kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.