site titeldocumentcollage

Mogelijke onduidelijkheden


afbeelding nederlands hervormd

Nederduits(ch) gereformeerd / Nederlands Hervormd

Bij een aantal mensen op deze site staat vermeldt Nederduits(ch) Gereformeerd, bij anderen Nederlands Hervormd.

Onder andere door het gedachtegoed van de Franse christelijke theoloog Johannes Calvijn (1509/1564), het bijbels Humanisme van priester/filosoof Desiderius Erasmus (gerrit gerritsz) (+/- 1467/1536), de Lutherse Kerk en andere protestante invloeden als de sacramentariers en dopers ontstond in 1571, in de duitse stad Emden, de Nederduits(ch) Gereformeerde Kerk.

In 1579 werd zij de publieke kerk van de Republiek Der Zeven Verenigde Nederlanden.

In 1795, tijdens de Franse overheersing (1795-1813), hield zij op met de officiéle publieke kerk te zijn.

In 1816 kreeg zij van Koning Willem 1 een nieuw kerkrecht, het Algemeen Reglement en de naam Nederlandse Hervormde Kerk

Voor het Koninklijk Besluit op Zondag 7 Januari 1816 Nederduits(ch) Gereformeerd, erna Nederlands Hervormd.collage 3 organisaties

Staring Instituut / Achterhoeks Archief / Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Bij een aantal personen staat als bronvermelding Staring Instituut, Achterhoeks Archief of Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Zowel het Staring Instituut als ook het Achterhoeks Archief bestaan als afzonderlijke organisaties niet meer na de fusie op Vrijdag 24 Juni 2011, en continueren de werkzaamheden als Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

afbeelding eerste foto

wel of geen foto

De Fransman Joseph Nicéphore Niépce was een van de grondleggers van de fotografie en maakte in 1825 de, waarschijnlijk, eerste permanente foto (I) (in het bezit van de Bibliothèque nationale de France in Parijs - Frankrijk). De vroegst bekende foto uit Gelderland (II) dateert uit 1839 (in het bezit van het Stedelijk Museum in Zutphen - Nederland), maar was een relatieve zeldzaamheid in die tijd.

De algemene opkomst van de fotografie begint eind negentiende eeuw. Van voor deze tijd is het nagenoeg onmogelijk een foto in bezit te hebben dan wel te publiceren.